Skip to main content

Meljen’s Designs Blog Candy

**This post will remain on top until 8-23-11. Please scroll down to see my new projects.**


I'm feeling thankful
for the small things, today
I'm feeling thankful
for the small things, today
Happy, Happy Birthday to me
Happy Birthday to me
and to you

~Cracker (click here to listen)

Since my birthday is in August, I thought I would have another little blog candy offering for my followers. I am offering 4 digital stamps of the winner’s choice from Meljen’s Designs. (You can see entire selection of Meljen’s Designs digital stamps at Whimsy Stamps HERE.)

So, what do you have to do to win?

  1. Be a follower of my blog.
  2. Link up using the Mister Linky tool below so that you can be in the drawing.
  3. Leave me a comment on this post or any other post on my blog.
  4. You don’t have to, but it would be great if you let your friends know about my give away.

That’s it!

The linky tool will close on August 23rd and I will use random.org to pick a winner. I will post the winner on my blog before the end of that week. The winner will have 2 weeks to contact me to collect their prize. If I don’t hear from the winner with in 2 weeks, I will pick a new winner.Meljen's Designs


Comments

Chelsea said…
Happy Birthday early!!! How nice of yo to celebrate with us!
Glennis said…
I hope you have a great birthday, and lots of yummy cake
Trina said…
My bday is this month, too! Hope yours is wonderful!
Rhonda Miller said…
Happy Birthday!! Thanks for a chance to win your candy.
Jamie M. said…
My birthday is in August also, a couple days ago. Thanks for the chance to win this wonderful stamps.
http://craftygirl21.blogspot.com/
darling Ho said…
Happy Birthday to you .:) And thanks for your candy.~
~darling Ho~
Ardilla said…
Happy early birthday!!!!!
Thanks for sharing the candy with us... thanks for the chance :)
I posted in my sidebar for my friends to know.
Happy Birthday!! Thanks for a chance to win your candy.
Awesome candy!!!
Many happy years!!!
(that's what Ukrainians wish for B-day)
Sandy G said…
Best wishes and Happy Birthday too you! I hope you get lots of pressies, cards and cake.
Carly said…
Its my Birthday today! We had a lovely day at the zoo .. and now I'm to exhausted to craft!
Happy Birthday to you! I hope you had as nice a day as I did.
Thanks for the chance to win a lovely prize.
Joan's passions said…
First of all Happy Birthday:)and secondly congratulations on your wonderful blog:) I love it:) I'm the follower so I simply join the candy now:)
Kisses
Joanna
Kathy and Lucky said…
Happy Birthday early!!!! What a yummy cupcake that Meljen has :) Have a great day.
Theresa said…
Happy Birthday to you! Thanks for sharing candy to win. Love Meljens designs.
K. Joy said…
Oh how fun! Happy, happy birthday!! :) And thanks for the chance to win some Meljen's digis! I love her stuff. :)
Stephanie said…
Happy Birthday!! Thanks for allowing us to celebrate with you.
Debbie said…
I hope you have a wonderful birthday. Thank you so much for the chance to win.
Debbie x
Scrappin' Annie said…
Happy Birthday - thank you for the chance to win...
I'm going to pass b/c I don't use digis, but wanted to say once again, how nice you are to offer some freebies!!

When is your bday exactly???

Maria :)
Shelly Schmidt said…
Happy Birthday Cheryl! I would love to win images from Meljens- you make the cutest cards with them! Thanks!
KER said…
happy b-day...hope it's wonderful...tfs it with us
Jacki said…
Thank you for sharing this prize with your readers and have a great birthday! Good luck to everyone :)
Georgei said…
Happy Birthday hope you have a beautiful day and enjoy
thank for giveing a chance to win
carma30 said…
Happy birthday :-)
great candy!

http://www.tapuz.co.il/blog/userblog.asp?foldername=keyheart
Linda said…
Happy Birthday to you and thank for the opportunity to win some candy. I do love candy and this candy is the best kind. It has no calories.
Happy happy birthday to you!
Rachel said…
Happy birthday! Thanks for the chance to win some digis!
Tammy said…
Hi Cheryl! I want to wish you a very Happy Birthday! ...thanks for a chance to win!
Hugs, Tammy
Steph Lee said…
Happy Happy B'day to you!! Thanks for celebrating it with us.
Lisa Lynn said…
Happy Birthday, thanks for a chance to win.
Chrissy said…
Hi! Cheryl, A very happy birthday...thanks for the chance to win...

Luv CHRISSYxx
Joanne Gilch said…
Hey girl....got your candy on my blog.
Happy birthday to you!!!!!
Sussie said…
Hipp Hipp Hooray! Happy Birthday to you from me! :)

Hugs
SusanLotus
Stempeltiger said…
Happy Birthday to you Cheryl!
Wishing you all the best.
Many thanks for the chance to win this great candy.
Hugs, Swantje
Anonymous said…
Lek wp³ynie [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿enie absorbowania podstawy tluszczowych z wykorzystaniem ludzki istota. Owo w ka¿dym calu nowy œrodek gwoli sikorki, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê zaœ ukoñczyæ na prze³o¿ony kierunek posi³ków. Panaceum ten zezwala powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Œrodek tamten uzyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do ¿ywej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi i po informacje o wyci¹gach. Kup st¹d alli Rekomendujemy t¹¿ dobr¹ daninê medykamentów natomiast owszem krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ z siedmiu w najwiêkszym stopniu specjalnych natomiast wybitnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie rezultatów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tej chwili trzy typy prepratów. Nasza apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w modus pewny a porucza [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] medykamenty w cugu ledwo jednego dnia od momentu sporz¹dzenia twojego zapotrzebowania. Dopiero co spoœród tego dociera szczególne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] krytyki pacjentów. Na wiotki brzuszekJest sporo aneksów diety na schudniêcie. Do zasadniczych obstaj¹ te obejmuj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie stwierdzonym natomiast natomiast udowodnionym przedsiêwziêciem przypadkiem pochwaliæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta atoli a æwiczenie fizyczne w potê¿nym stopniu rozstrzygaj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza jest czasem, gdy krwawienie koñczy, a jajniki ca³kowicie zaprzestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê aktywne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy atoli nie oznacza dla buzi pieknej zguby a nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.
Anonymous said…
You pretty much said what i could not effectively communicate. +1

My site:
dsl im vergleich und dsl vergleich anbieter
CricutLvr!! said…
Happy Birthday Cheryl! Thanks for your sweet comment! I love Meljen's stamps and your projects are just the cutest!! Very inspirational!!
I'm a new follower!!
~Hugs, Elsa
cricutlvr@att.net
Littlehamsterz said…
Happy birthday Cheryl! Thanks for inviting me to join in on your candy ^^ I have posted your blinky on my sidebar.
sallysbitz said…
Birthday wishes xx

Thanks for the chance of winning your birthday candy x

I have candy up for grabs too... sooo if you haven't already, pop on over to my blog & add your name x

hugs sally x
sallysbitz.blogspot.com
cgl1539 said…
How nice of you to give away something for Your birthday! Thanks for your sweet comment on my blog. And thanks for letting me know about your birthday blog candy. I was already a follower.
Net said…
How lovely of you to give a gift for your birthday!

Hope your day was magical!
Laila said…
Happy Birthday :o)
And thanks for getting the chance to win this lovely candy. Don't have any of the stamps, but already seen so many I would like to get :O)
Hugs Laila
Shelly Schmidt said…
I always love your cards with these stamps- would love a chance to win!!!
callyannc said…
Happy Birthday! Thanks for the blog candy! already a follower too! CallyAnn
http://callyanncraftycreations.blogspot.com
Cheryl said…
Happy Birthday to you!!! I hope you have a wonderful day!!
xx
Anonymous said…
I love how you share so many fun ideas on your blog!!! I'm here visiting a lot just to see what you've posted! Thanks for the fun "candy" too! :)
Karen C
Anonymous said…
Happy Birthday. I am a follower. Are you on Facebook too?
Love your blog,
Sandra
nz.sandra@gmail.com
HandmadebyTLC said…
Cheryl lady! Happyiest of Birthdays to you dear! I certainly hope that you do something really fun and especially for you! You deserve it! Great inspiration and your Meljen give away is fabulous!
Hugs
Tammy Louise
Audrey Pettit said…
Hey Cheryl! Wishing you a very, very happy birthday!
Gina said…
Lots of August birthdays! I hope yours is wonderful!

Popular posts from this blog

Pumpkin Spice - Birthday Wishes

While scrolling through the Pumpkin Spice shop, I noticed the great prices on the Christmas/Winter themed paper pads.    The fun colors and patterns on so many of the pages could be used for just about anything.   So I pulled out the “12 Days of Christmas” paper pad from My Mind’s Eye and set to work trying to make some cards.Since I never have enough birthday cards on hand, I thought that was what I would try first.  I started by punching out butterflies from several of the many patterns in the pad.    From there, I moved them around my card until I had an arrangement that I liked, added some stitching and stickers, and, “Ta Da!”, a birthday card! Since I also need a congratulations card for a friend , I thought I would see what I could make with the same paper pad.   I really love how this card turned out.(In real life, the glitter on the “U” is more similar to the aqua color in the paper.)So what do you think?   You can make some fabulous, non-holiday cards using holiday themed pap…

Catered Crop–Think Green Recipe Swap

The latest Catered Crop recipe swap is up!  With Earth Day on April 22 and National Arbor Day on April 25, it’s the perfect time to Think Green. Just make a project that includes the color green and come join our party at the Catered Crop.For my project, I dug out a photo of of our sweet Summer was taken about a year ago.   Although I have been pretty lax about scrapbooking the last few years, I really wanted to make sure I created a page with this photo for my daughter’s scrap book.   We lost Summer, who was a member of our family for almost 15 years, in February so this page seemed especially important to me.After finding some paper that used a lot of green in it, I used lots of various odds and ends that I found in my craft room.  I mixed various stickers and die cuts from other projects to create this page.  As always, Linda has curated a fabulous Pinterest board to get our create mojo working.  (Don’t you just love her boards?)    You can go directly to Linda’s “Green”board by cl…

Give Thanks

With Thanksgiving coming up later this week, I thought I would make one last autumn themed card for the year using my favorite autumn image, Blessed Harvest (digital stamp) by Whimsy and Stars Studio.   I tried something a little different for me, I colored on kraft paper.  As often as I use kraft paper, I realized that I rarely color on it.   I also stepped outside my comfort zone again and left some white space.    Once I was finished with the card, I decided it looked a bit bare with out a sentiment so I created a rub on in order to add one on.  (You can see my tutorial on how to create a custom rub on here.)Thank you for stopping by!   Happy Thanksgiving to all my American friends!   Thank you for stopping by.Supplies:Stamps:   Blessed Harvest (digital stamp) by Whimsy and Stars Studio Inks:  Distress Ink Antique Linen Papers:  Papertrey Rustic Cream & Kraft CS, Simple Stories Harvest Lane paper pad Tools:  Sewing machine, Big Shot, Spellbinders Nestabilities (circle),  Die-na…