She Stamps

Wednesday, August 24, 2011

Meljen’s Designs Blog Candy

**This post will remain on top until 8-23-11. Please scroll down to see my new projects.**


I'm feeling thankful
for the small things, today
I'm feeling thankful
for the small things, today
Happy, Happy Birthday to me
Happy Birthday to me
and to you

~Cracker (click here to listen)

Since my birthday is in August, I thought I would have another little blog candy offering for my followers. I am offering 4 digital stamps of the winner’s choice from Meljen’s Designs. (You can see entire selection of Meljen’s Designs digital stamps at Whimsy Stamps HERE.)

So, what do you have to do to win?

  1. Be a follower of my blog.
  2. Link up using the Mister Linky tool below so that you can be in the drawing.
  3. Leave me a comment on this post or any other post on my blog.
  4. You don’t have to, but it would be great if you let your friends know about my give away.

That’s it!

The linky tool will close on August 23rd and I will use random.org to pick a winner. I will post the winner on my blog before the end of that week. The winner will have 2 weeks to contact me to collect their prize. If I don’t hear from the winner with in 2 weeks, I will pick a new winner.Meljen's Designs


50 comments:

Chelsea said...

Happy Birthday early!!! How nice of yo to celebrate with us!

Glennis said...

I hope you have a great birthday, and lots of yummy cake

Trina said...

My bday is this month, too! Hope yours is wonderful!

Rhonda Miller said...

Happy Birthday!! Thanks for a chance to win your candy.

Jamie M. said...

My birthday is in August also, a couple days ago. Thanks for the chance to win this wonderful stamps.
http://craftygirl21.blogspot.com/

darling Ho said...

Happy Birthday to you .:) And thanks for your candy.~
~darling Ho~

Ardilla said...

Happy early birthday!!!!!
Thanks for sharing the candy with us... thanks for the chance :)
I posted in my sidebar for my friends to know.

Герцогиня said...

Happy Birthday!! Thanks for a chance to win your candy.

Лілюська-Lilia said...

Awesome candy!!!
Many happy years!!!
(that's what Ukrainians wish for B-day)

Sandy G said...

Best wishes and Happy Birthday too you! I hope you get lots of pressies, cards and cake.

Carly said...

Its my Birthday today! We had a lovely day at the zoo .. and now I'm to exhausted to craft!
Happy Birthday to you! I hope you had as nice a day as I did.
Thanks for the chance to win a lovely prize.

Joan's passions said...

First of all Happy Birthday:)and secondly congratulations on your wonderful blog:) I love it:) I'm the follower so I simply join the candy now:)
Kisses
Joanna

Kathy and Lucky said...

Happy Birthday early!!!! What a yummy cupcake that Meljen has :) Have a great day.

Theresa said...

Happy Birthday to you! Thanks for sharing candy to win. Love Meljens designs.

K. Joy said...

Oh how fun! Happy, happy birthday!! :) And thanks for the chance to win some Meljen's digis! I love her stuff. :)

Stephanie said...

Happy Birthday!! Thanks for allowing us to celebrate with you.

Debbie said...

I hope you have a wonderful birthday. Thank you so much for the chance to win.
Debbie x

Scrappin' Annie said...

Happy Birthday - thank you for the chance to win...

Crafty Cre8tions said...

I'm going to pass b/c I don't use digis, but wanted to say once again, how nice you are to offer some freebies!!

When is your bday exactly???

Maria :)

Shelly Schmidt said...

Happy Birthday Cheryl! I would love to win images from Meljens- you make the cutest cards with them! Thanks!

KER said...

happy b-day...hope it's wonderful...tfs it with us

Jacki said...

Thank you for sharing this prize with your readers and have a great birthday! Good luck to everyone :)

Georgei said...

Happy Birthday hope you have a beautiful day and enjoy
thank for giveing a chance to win

carma30 said...

Happy birthday :-)
great candy!

http://www.tapuz.co.il/blog/userblog.asp?foldername=keyheart

Linda said...

Happy Birthday to you and thank for the opportunity to win some candy. I do love candy and this candy is the best kind. It has no calories.

Hilde Larsen aka. Tindaloo said...

Happy happy birthday to you!

Rachel said...

Happy birthday! Thanks for the chance to win some digis!

Tammy said...

Hi Cheryl! I want to wish you a very Happy Birthday! ...thanks for a chance to win!
Hugs, Tammy

Steph Lee said...

Happy Happy B'day to you!! Thanks for celebrating it with us.

Lisa Lynn said...

Happy Birthday, thanks for a chance to win.

Chrissy said...

Hi! Cheryl, A very happy birthday...thanks for the chance to win...

Luv CHRISSYxx

Joanne Gilch said...

Hey girl....got your candy on my blog.
Happy birthday to you!!!!!

Sussie said...

Hipp Hipp Hooray! Happy Birthday to you from me! :)

Hugs
SusanLotus

Stempeltiger said...

Happy Birthday to you Cheryl!
Wishing you all the best.
Many thanks for the chance to win this great candy.
Hugs, Swantje

Anonymous said...

Lek wp³ynie [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿enie absorbowania podstawy tluszczowych z wykorzystaniem ludzki istota. Owo w ka¿dym calu nowy œrodek gwoli sikorki, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê zaœ ukoñczyæ na prze³o¿ony kierunek posi³ków. Panaceum ten zezwala powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Œrodek tamten uzyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do ¿ywej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi i po informacje o wyci¹gach. Kup st¹d alli Rekomendujemy t¹¿ dobr¹ daninê medykamentów natomiast owszem krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ z siedmiu w najwiêkszym stopniu specjalnych natomiast wybitnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie rezultatów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tej chwili trzy typy prepratów. Nasza apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w modus pewny a porucza [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] medykamenty w cugu ledwo jednego dnia od momentu sporz¹dzenia twojego zapotrzebowania. Dopiero co spoœród tego dociera szczególne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] krytyki pacjentów. Na wiotki brzuszekJest sporo aneksów diety na schudniêcie. Do zasadniczych obstaj¹ te obejmuj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie stwierdzonym natomiast natomiast udowodnionym przedsiêwziêciem przypadkiem pochwaliæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta atoli a æwiczenie fizyczne w potê¿nym stopniu rozstrzygaj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza jest czasem, gdy krwawienie koñczy, a jajniki ca³kowicie zaprzestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê aktywne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy atoli nie oznacza dla buzi pieknej zguby a nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

You pretty much said what i could not effectively communicate. +1

My site:
dsl im vergleich und dsl vergleich anbieter

CricutLvr!! said...

Happy Birthday Cheryl! Thanks for your sweet comment! I love Meljen's stamps and your projects are just the cutest!! Very inspirational!!
I'm a new follower!!
~Hugs, Elsa
cricutlvr@att.net

Littlehamsterz said...

Happy birthday Cheryl! Thanks for inviting me to join in on your candy ^^ I have posted your blinky on my sidebar.

sallysbitz said...

Birthday wishes xx

Thanks for the chance of winning your birthday candy x

I have candy up for grabs too... sooo if you haven't already, pop on over to my blog & add your name x

hugs sally x
sallysbitz.blogspot.com

cgl1539 said...

How nice of you to give away something for Your birthday! Thanks for your sweet comment on my blog. And thanks for letting me know about your birthday blog candy. I was already a follower.

Net said...

How lovely of you to give a gift for your birthday!

Hope your day was magical!

Laila said...

Happy Birthday :o)
And thanks for getting the chance to win this lovely candy. Don't have any of the stamps, but already seen so many I would like to get :O)
Hugs Laila

Shelly Schmidt said...

I always love your cards with these stamps- would love a chance to win!!!

callyannc said...

Happy Birthday! Thanks for the blog candy! already a follower too! CallyAnn
http://callyanncraftycreations.blogspot.com

Cheryl said...

Happy Birthday to you!!! I hope you have a wonderful day!!
xx

busybusyhoneybee said...

I love how you share so many fun ideas on your blog!!! I'm here visiting a lot just to see what you've posted! Thanks for the fun "candy" too! :)
Karen C

~Miss Sandra~ said...

Happy Birthday. I am a follower. Are you on Facebook too?
Love your blog,
Sandra
nz.sandra@gmail.com

HandmadebyTLC said...

Cheryl lady! Happyiest of Birthdays to you dear! I certainly hope that you do something really fun and especially for you! You deserve it! Great inspiration and your Meljen give away is fabulous!
Hugs
Tammy Louise

Audrey Pettit said...

Hey Cheryl! Wishing you a very, very happy birthday!

Gina said...

Lots of August birthdays! I hope yours is wonderful!

Related Posts with Thumbnails